Vetrinord
Vetrinord
Contact
Voorraad
Aanmelden
gebruikersnaam:
paswoord:
paswoord aanvragen
paswoord vergeten?
Nieuwsbrief
uw e-mail adres:
uw winkelmandje = 0 artikel(s) mail onshome
 

Algemene voorwaarden Vetrinord

Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden, en in het bijzonder met onderstaande bepalingen.

Het gebruik van de beveiligde zone van de Vetrinord website is uitsluitend voorbehouden voor dierenartsen. Door een gebruikersnaam/ paswoord aan te vragen verklaart u uitdrukkelijk de hoedanigheid van dierenarts te hebben en te beschikken over een geldig ordenummer.

De informatie die in de beveiligde zone van de Vetrinord website wordt weergegeven mag uitsluitend aangewend worden voor de persoonlijke professionele doeleinden van de geregistreerde dierenarts. Zij mag in geen geval rechtstreeks noch onrechtstreeks worden meegedeeld aan derden.

Vetrinord behoudt zich het recht voor alle voorziene wettelijke middelen aan te wenden ingeval van misbruik. Vetrinord behoudt zich het recht voor –zelfs zonder voorafgaandelijke kennisgeving- de toegang tot de beveiligde zone van de website te blokkeren. Daartoe dient Vetrinord geen motivering op te geven.

Alle gegevens die u aan Vetrinord verstrekt zullen vertrouwelijk worden behandeld. U hebt overeenkomstig de wet ter bescherminng van de persoonlijke levenssfeer het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren. Daartoe dient u telefonische contact op te nemen met Vetrinord. Deze gegevens vindt u elders op deze website.

Niets uit deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Vetrinord worden gereproduceerd, noch bekend gemaakt.

(2006) Alle rechten voorbehouden.